Yabancı Cisimlerin Çıkarılması

YABANCI CİSİMLERİN ÇIKARILMASI

Küçük açık yaralarda kıymık batması veya cam parçacığı cilt dokularında veya dokuların yüzeyinin hemen altında kalabilir. Bunlar çıkarılmazsa enfeksiyon nedeni olabilirler.

Bütün derin dokulardaki yabancı cisimlerde
• Batan cismi çıkarmayın,
• Kanamayı direkt basınçla kontrol edin,
• Yabancı cismi stabilize edin.