TANI ÜNİTELERİMİZ

RADYOLOJİ
Direkt Grafi
Dijital Mammografi
Intraveenöz Piyeloglafi(iVP)
Volding Sistoüregrafi(VCUG)
Ultasonografi ve Renkli Doopler Ultrasonografi
Mobil x-Ray
Bilgisayarlı Tomografi(BT)
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
Standart Kemik Dansitometresi
Tüm Vücut Kemik Dansitometresi
Girişimsel Radyoloji (USG,BT Eşliğinde Tru-Cut,İnce İğne Biopsiler)
KLİNİK LABORATUVAR
Biyokimya
Endokrinoloji(Hormon)
immünoloji
Tümör Markerları (Belirteç)
İlaç düzeyleri
Seroloji
Hematoloji
Patoloji
Genetik
mikrobiyoloji ,
Patoloji
ENDOSKOPİ
Gastroskopi
Kolonoskopi
Solunum fonksiyon testi.