Siğil

SİĞİL

Siğiller HPV adı verilen virüslerle oluşan bulaşıcı hastalıklardır. Virüsler sağlam deriden bulaşmazlar. Yerleşim yerleri genellikle zedelenmiş deridir. Siğiller beş farklı şekilde görülebilirler.

Genel siğil;

En sık çocuklarda ellerde, parmaklarda çok sayıda görülürler. Deriden çıkıntılı, üstleri sert, pürtüklü keskin sınırlı kabarıklıklardır. Başlangıçta toplu iğne büyüklüğündedirler zamanla büyürler. Bazen da üstlerinde küçük siyah noktacıklar gözlenir ki bu bulgu nasırlardan ayrılmalarına yardım eder. Sıklıkla bir siğil oluştuktan sonra çevresine yayılarak yeni siğiller oluşma eğilimi vardır. Parmak çevresindekiler basmakla ağrılı olabilirler ve zaman zaman iltihaplanabilirler.

Ayak tabanı siğili (Verruka plantaris);

Ayak tabanında basınca çok sayıda ve deriden kabarık olmayan siğillerdir. Basınçla ağrılıdırlar. Bazen grup tarzında yerleşmiş geniş siğiller görülür. Sıklıkla ayakkabı, terlik, spor malzemeleri, havuz kenarı, spor salonu ve banyolardan bulaşırlar.

Saplı siğil;

Bir sap ucunda iplik gibi sert uzantılar tarzında görülürler. Sıklıkla erkeklerde, yüz, saçlı deri göz kapakları ve burun deliklerinde görülürler.

Düz siğil ;

Deriden hafif kabarık üstleri düz ve 1-3 mm çapında küçük deri renginde veya hafif gri siğillerdir. Özellikle yüz ve el sırtlarında yerleşirler. Sayıları birkaç tane ile binlerce arasında olabilirler.

Genital siğil;

Cinsel temasla bulaşan genital siğllerdir. Genital siğile neden olan bazı HPV tipleri karsinojen potansiyel taşıdıklarından genital siğillerin özellikle kadınlarda sık takip edilmesi gerekir. Çocuklarda genital siğil görüldüğünde cinsel istismar şüphesi araştırılmalıdır.

Siğil nasıl tedavi edilir?

Siğilin etkeni olan HPV için etkili bir ilaç ne yazık ki yoktur. Bu yüzden siğiller harap edici bazı yöntemlerle tedavi edilirler. En sık kullanılan yöntemler; kryoterapi (dondurma tedavisi), elektokoterizasyon (yakma tedavisi), lazerler ve bazı tahrip edici solüsyonlarla yapılabilir.