SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

SFT (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ)

Solunum fonksiyon testi nedir? Hava yollarındaki darlığı değerlendiren bir testtir. Bir cihaz vasıtası (spirometre) nefes alma sırasında akciğerlerimize dolan hava ve nefes verme sırasında dışarıya verdiğimiz hava miktarı ölçülür.

Solunum fonksiyon testi nasıl yapılır?

Test sırasında hastanın burun delikleri bir mandal vasıtası ile ya da hastanın kendi ile kapatılır. Sonra cihaza bağlı bir hortum hastanın ağzına yerleştirilir ve hasta dudakları ile hortumun etrafını kapatır. Daha sonra teknisyenin yönlendirdiği şekilde nefes alıp-verme işlemi birkaç kez tekrar edilir. İşlem sonunda cihaz hastanın nefes ölçümlerini kaydeder.

Solunum fonksiyon testi nasıl değerlendirilir?

Bu ölçümlerden birisi de FEV1 ‘dir. FEV1; güçlü aldığımız bir nefes adından güçlü bir nefes verme sırasında 1. saniyede aldığımız nefesin % kaçını verdiğimizi değerlendirir. Sağlıklı bir almış olduğu nefesin en az %80’ni 1. Saniyesinde dışarı verir. Astımlı hastaların hava yollarında darlık olduğu için bu oran %80’nin altına düşer. Sadece orta ve ileri düzey astımlı hastalarda FEV1 düşük (<%80) saptanır. Dolayısıyla FEV1’in normal olması astım tanısını dışlamadığı gibi FEV1’i düşük her hasta astım değildir.

Solunum fonksiyon testi sonuçları, testi yaptıran teknisyen ve testi yapan hastanın uyumuna göre değişkenlik gösterir. Sağlıklı bir test sonucu için hastanın cihaza ve verilen komutlara uyumu çok önemlidir. Hasta iyi uyum sağlayamaz ise ölçümler olması gerekenden daha düşük çıkar ve tanısal güçlüklere yol açar. Dolayısıyla bu yöntem hasta şikayetleri ve muayene bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

GÖĞÜS HASTALIKLARI ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ