Refakatçi Politikası

 • Refakatçi gerekliliğine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli olmaktadır.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 • Refakatçiler, istirahat edebilmek için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler, hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdırlar. 
 • Servis hemşiresi tarafından hastanızın bakımına ilişkin eğitim verilen konular da (el hijyeni, hasta düşmelerinin önlenmesi gibi) uymanız gereken kurallara uyunuz.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidirler. 
 • Yanınızda yüklü miktarda para ve kıymetli eşya bulundurmayınız.
 • Hasta mahremiyetine dikkat etmelisiniz.
 • Hastanemizde çöpler Tıbbi, Evsel ve cam Atık olarak ayrıştırılmaktadır. Refakatçılarımızın kullanacağı evsel atık kovaları, SİYAH renk poşetlidir ve üzerinde Evsel Atık yazmaktadır. Hastanede bulunduğunuz süre içerisinde; yemek atıklarınızı (SİYAH), plastik, cam ve kağıt atıklarınızı (MAVİ), Kan ve hasta çıktıları ile bulaşmış atıklarınızı (KIRMIZI)
 • poşetli atık kovalarına atınız.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya- malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdırlar. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
 • Refakatçiler, ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidirler. 
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü vb. madde kullanamazlar. 
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, telefon görüşmesi yapmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidirler. 
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. Hasta ile ilgili gelişen acil durumlarda hemşire çağrı zilini kullanmalıdırlar.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Hastane enfeksiyonlarına karşı korunmaları için 12 yaş ve altı çocuklarınızın hastaneye gelmemeleri gerekmektedir.
 • 4207 sayılı kanun gereği hastanemiz kapalı ve acil çıkış alanlarında SİGARA İÇİLMESİ YASAKTIR.
 • Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Hastanemizin çeşitli yerlerinde; görüş, öneri ve şikayet kutuları bulunmaktadır. Hastanemizle ilgili her türlü memnuniyet, şikayet ve önerilerinizi bu kutulara yazılı olarak
 • bırakabileceğiniz gibi, hastanemiz giriş katında Hasta Hakları Birimi’ ne şahsen yada 0216 344 8900 (227) numaralı telefonu arayarak da bildirebilirsiniz.