Omuz Cerrahisi

Omuz Cerrahisi

Ortopedinin en detaylı alanlarından biri olan omuz, özellikle sporcularda ve ileri yaş grubunda önemli problemlerin kaynağı olabiliyor. Omuz problemlerinin çözümünün yetkin ve deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Omuz, ellerimizi, çevrede, istediğimiz gibi kullanmamız için konumlandıran önemli bir eklemdir. Ağrı, güçsüzlük, kolay çıkabilme gibi nedenlerle omuz hareketlerinin kısıtlandığı durumlarda, vücudumuzun, hayatımıza yetemediğini hissedebiliriz. Omuz Cerrahisi bölümünün hedefi, bu yetmezlik durumunu nedenleriyle ele alıp düzeltmektir. Omuz bölgesi, 3 temel kemikten oluşur. Bağlar, kaslar ve tendonlar kemiklerin birbirlerine bağlanmasını ve hareketliliğini sağlar. Tekrarlayıcı zorlamalı aktiviteler, kazalar, teknik hatalar içeren sportif girişimler eklemi oluşturan bu yapılarda aşınma süreçlerini başlatır. Aşınma, erken dönemde ağrı, aktivite kısıtlılığı, uzun dönemde kireçlenme ile sonuçlanabilir.

Tedavi Alanları

• Rotator Manşet Yırtıkları-Sıkışma Sendromu
• Omuz Çıkığı
• Akromioklavikuler Eklem Çıkıkları
• Akromioklavikuler Eklem Dejenerasyonu
• Biseps Tendon Problemleri- İnstabilitesi
• Frozen Shoulder (Donuk Omuz)
• Kalsifiye Tendinit
• Omuz Çevresi Kırıkları
• Omuz Eklemi Kireçlenmesi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ