LABORATUVAR

AFİYET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR BİRİMİ

Sağlık alanında merkezi rolü olan laboratuarların tıbbi tanıların %70’nin laboratuvar verilerine dayalı olduğu çeşitli çalışmalar tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle başarılı bir tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Doğru hastaya doğru zamanda doğru sonucu vermek laboratuarımızın 3D kuralıdır. Etkinlik, etkililik, memnuniyet ve hasta güvenliği 3D kuralının temel hedefini oluşturmaktadır.

Laboratuvarımız üyesi olduğumuz uluslar arası kalite kontrol programları ile standartlarımızı en yüksek düzeyde tutmayı, bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek uygulamaya koymayı, klinik uygulamalarda gerekli testleri en kısa zamanda sonuçlandırıp hastaya sunmayı temel prensip olarak hedeflemiştir.

Laboratuvarımız merkez laboratuvar olarak 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet vermekte olup, bünyesinde biyokimya ve mikrobiyoloji ana bilim dallarını içermektedir.

BİRİMLERİMİZ :
Biyokimya :

Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan rutin ve spesifik testler özel kitler ve oto analizörlerle çalışılmaktadır.

Mikrobiyoloji :

Enfeksiyon etkeni bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, antijen testleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları yapılmaktadır. Hasta örneklerinden üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi gerçekleştirilmekte, 72 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Kan kültürleri üreme kontrollü otomatik cihazla izlenmekte olup böylece çabuk sonuç alınması sağlanmaktadır. İdrar ve gaita örnekleri uygun yöntemlerle çalışılmaktadır.

Patoloji :

Patoloji numunelerimiz uygun şartlarda hekimlerimiz tarafından alındıktan sonra birimimize ulaşmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz patoloji laboratuarı tarafından değerlendirilmektedir.

Genetik :

Hekimlerimiz tarafından istemi yapılan genetik testlerimiz anlaşmalı olduğumuz genetik laboratuarı tarafından değerlendirilmektedir.

LABORATUVAR VE KAN TRANSFÜZYON ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ