Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Gelecekteki muhtemel hastalık ve sakatlığın riskini, ciddiyetini ve süresini en aza indirecek veya engelleyecek, hastanın farkında olmadığı hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce teşhis edip tedavinin hastalığın erken döneminde yapılmasını sağlayan hastalık öncesi sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri tehlikenin kendisine karşı bir mücadele şeklidir. Tehlikenin önlenmesi, temelde birey ve toplum güvenliğine bir katkıyı ifade etmektedir. Bu birinci aşamadaki işlevler gerçekleşmezse insan sağlığının kaybı, can kaybı, üretim ve verim kaybı, yaşamın anlamının yitirilmesi, ekonomik kayıp vb meydana gelebilir.

 

Hastanemizde uygulanan Koruyucu sağlık hizmetleri:

  1. Bağışıklama (Aşı)
  2. Diyetisyen Polikliniğimizde Yeterli ve Dengeli Beslenme
  3. Hastane bünyesinde Hasta, Hasta Yakını ve Hastane Çalışanlara Yönelik Çeşitli Eğitimler (Diyabeti önleme, sigaranın zararları vb.)
  4. Hasta, hasta yakını ve çalışanlar için enfeksiyonlara yönelik koruyucu önlemlerin alınması
  5. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Anne Sütü ve Emzirmeye  Yönelik Eğitim
  6. Hastane bünyesinde Hasta, Hasta Yakını ve Hastane Çalışanlara Yönelik Çeşitli Eğitimler (Diyabeti önleme, sigaranın zararları vb.)
  7. İş ve İşçi sağlığına yönelik yapılan sağlık taramaları
  8. Check-Up sağlık taramaları