Kasık Fıtığı

KASIK FITIĞI

Fıtık, bağırsakların ve diğer karın içi organlarının ve dokularının, karın zarından oluşan bir kese içinde, karın duvarındaki zayıf bir bölgeden ya da yırtıktan dışarı doğru çıkmasıdır
Fıtık oluşumu için öncelikle bireyin dokusunda bir zayıflık olması gerekir. Bu durum fıtığın altyapısını hazırlar.

Bu zemine,

• kronik öksürük,
• Sigara alışkanlığı,
• kabızlık,
• fazla kilo,
• aşırı ağırlık kaldırılması
• idrar yaparken zorlanmaya neden olacak patolojiler (örnek: prostat hipertrofisi) eklenmesi durumunda var olan fıtık büyüyebilir veya ağrılı hale gelebilir.

Fıtık hem gözle görülen hem başlangıç halindeyken hissedilebilen bir hastalıktır. Belirginleşmiş olgularda, fıtık bölgesinde gözle görülür bir şişlik vardır. Bu his, fıtık bölgesinde bir basınç, rahatsızlık veya künt bir ağrı şeklinde olup, bunların şiddeti fiziksel aktivite ile artabilir.
Bugünkü bilimsel kanıtlara göre tüm karın duvarı fıtıklarının tedavisi cerrahidir. İlaçla ya da başka bir yöntemle tedavi mümkün olmamaktadır. Fıtık, karın duvarında gelişen geri dönüşsüz bir değişikliktir ve kendiliğinden kaybolması olanak dışıdır.

Ameliyat olmalı mıyım?

1. Hiçbir fıtığın kendiliğinden iyileşmesi mümkün değildir.
2. Fıtıkların zamanla büyüme olasılığı yüksektir. Erkeklerin kasık fıtıkları skrotuma (torbaya) inebilir.
3. Fıtığınız zamanla şiddetli ağrıya ve fiziksel aktivite kısıtlığına neden olabilir.
4. Komplikasyon gelişme riski mevcuttur (boğulmuş fıtık).
5. Geciktirilen fıtıkların tedavisi ve ameliyat sonrası dönemi daha zor olabileceği gibi, beklemenin ameliyatın uzun dönem sonuçlarını olumsuz etkilemesi gibi olumsuz bir durum da söz konusu olabilir. Bugün için genel kanı ve öneri; bir kez fıtık tanısı almışsanız fıtığınızı en kısa sürede tedavi ettirmenizdir.

Lichtenstein Onarımı

Yama kullanılarak yapılan bu modern teknikte dokularda gerilim oluşmaz. Bireyin kendi dokusu dikişle yaklaştırılmadan kendi rahatlığına bırakılır. İyileşmeyi, bölgeye yerleştirilen ileri teknoloji ürünü yama sağlar. Ameliyatta yapılan cerrahi travma azdır. Geniş doku ayrılmalarına ve dikilmelerine gerek yoktur.

Laparoskopik Teknik

Laparoskopik fıtık onarımı da yama ile yapılan bir ameliyattır. Bu nedenle, temelde Lichtenstein onarımına benzer. Ancak bu onarım lokal anestezi ile yapılamaz. Hasta mutlaka genel anestezi almak zorundadır.
Kasık fıtıkları tedavisinde nüks oranını % 1’in bile altına düşüren Lichtenstein Onarımı, A.B.D.’nin Los Angeles kentindeki Lichtenstein Fıtık Enstitüsü’nün (Lichtenstein Hernia Institute) kurucusu Dr.Lichtenstein tarafından geliştirilmiştir. Yöntem, Amerikan Cerrahlar Koleji’nce (American College of Surgeons) kasık fıtığı tedavisinde çağımızın altın standardı olarak kabul edilmiştir. Bu teknikte, dokulara yapılan cerrahi travma da çok azdır. Bu nedenle ameliyat sonrası ağrı da hafiftir. Nüks oranı ise çok düşüktür. Lichtenstein Onarım’ nın en önemli avantajlarından biri de lokal anestezi ile, hastanın uyutulmasına ya da belinden geniş ölçüde uyuşturulmasına gerek kalmadan yapılabilmesidir. Ameliyattan sadece yarım saat önce merkezimize ulaşan hastalarımız, olağan durumda yaklaşık 30-45 dakika süren operasyonu takiben kısa süreli bir dinlenme ve derlenme dönemi geçirmekte ve yine normal koşullarda ameliyattan 2 saat sonra evine dönebilmektedir. Lokal anestezinin önemli bir üstünlüğü de bölgeden ağrı duyusunu taşıyan sinirlerin ameliyattan önce anestezik madde ile bloke edilmiş olması nedeniyle ameliyattan sonra ağrı seviyesinin çok düşük olmasıdır. Zira, cerrahi girişimlerden sonraki ağrı, dokuların kesilmesi ve ayrılması sırasında ortaya çıkan aracı maddelerin sinir uçlarını etkileyerek ağrı döngüsünü başlatmalarıdır. Lokal anestezi ile daha ameliyat başlamadan sinirlerin bloke edilmesi, ağrıya yol açan bu aracı maddelerin etkisini en az indirir.
Lichtenstein tekniği veya Prolene Hernia System kullanılılarak yapılan kasık fıtığı onarımları gerilimsiz olduğundan ciddi bir ağrı duyulmasına yol açmazlar. Zaten, ameliyat sırasında yapılan lokal anestezinin etkisi birkaç saat daha sürecektir. Bundan sonra ise hastanın bireysel toleransına göre uygun ağrı kesiciler reçete edilecektir.