Kan Şekeri

ŞEKER TAKİBİ

Kan şekeri takibi, diyabet tedavisinin en önemli adımıdır. Düzenli olarak ölçülen kan şekeri, glukoz değerleri hakkında bilgi verirken, geçmiş değerlerle karşılaştırma yapılmasını sağlayarak diyabet kontrolünün doğrulanmasına yardımcı olur. Kan şekeri değerleri, beslenme şeklini ayarlamak için kullanıldığı gibi, alınan besinlerin kan şekerine etkisini görmek konusunda da yol gösterir. Bu sayede, kişiye özel diyetler uygulanarak kan şekeri kontrol altında tutulabilir.

İnsülin kullanan hastalarda kendi kendine kan şekeri ölçümünün sürekli hale getirilmesi tavsiye edilmektedir.
Öğünden 2 saat sonraki tokluk kan şekeri, hipoglisemi gerçekleşmeden, 140 mg/dL’yi aşmamalıdır. Öğün sonrası kan şekeri düzeyinin, mevcut en pratik yöntem olan kendi kendine kan şekeri ölçümü ile izlenmesi tavsiye edilmektedir.
İnsülin kullanan hastaların günde en az dört-beş kez kan şekeri ölçümü yapması tavsiye edilmektedir.
Kan şekerini düşürücü haplar kullanan hastalarda da, hipoglisemi açısından aydınlatıcı olması; ilaçlara, yaşam tarzı değişikliklerine ve araya giren hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan kan şekeri oynamalarının değerlendirilmesine izin vermesi açısından kendi kendine kan şekeri ölçümünün sürekli hale getirilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır.
İnsülin dışı tedavi uygulanan hastalarda kendi kendine kan şekeri ölçümünün zamanlaması ve sıklığının her hastanın tedavi ve kontrol düzeyine göre bireysel olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.