Kalça Çıkığı

KALÇA ÇIKIKLIĞI

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her 1000 canlı doğumdan 2’sinde görülen doğuştan kalça çıkığı, ülkemizde biraz daha sık olup yaklaşık 1000’de 5 oranında görülmektedir. Doğuştan kalça çıkığı için risk faktörleri ilk çocuk olmak, kız cinsiyet, aile öyküsü, gebelik suyunun azlığı, prematürelik, eşlik eden boyun ve ayak deformiteleri olarak sayılabilir.

Doğuştan kalça çıkığı hastalığı süreci anne karnında başlar ancak hastalığın seyri doğumdan sonra da devam ederek bebek büyüdükçe kötüleşme eğilimindedir. Bebek devamlı kucakta olduğu için kalçanın çıkık olduğu anne baba tarafından genellikle yürüme çağına kadar anlaşılamaz.

Kalça eklemindeki hareket kısıtlılığı ve yuva ile arasındaki uyumsuzluk yalnızca bu konuda deneyimli eller tarafından muayene edilerek anlaşılabilir. Hafif şiddetteki olgularda veya kalça ekleminin çıkık olmadığı, yalnızca yuvada yetmezlik olduğu durumlarda muayene de yeterli olmaz.

Doğuştan kalça çıkığı taramasında fizik muayeneye ek olarak ultrason yöntemi ile kolay ve ağrısız bir şekilde tanı konabilmektedir. Kalça ultrasonu taraması bebeklerde 1 ila 3 ay arası yapılmaktadır. Böylelikle hastanın tanı, tedavi ve takibi daha hızlı ve etkin bir şekilde olmaktadır.