Kalça Cerrahisi

Kalça Cerrahisi
Kalça eklemi ve bu eklemin yer aldığı leğen kemiği sağlıklı olarak ayakta durma, yürüme, koşma eylemlerinde etkili rol oynar. Doğumla birlikte kalça ekleminin ve çevresindeki kemik ve yumuşak dokuların zamanında ve sağlıklı gelişimiyle, ağrısız, eklem hareketleri açık olan kalça eklemiyle yaşam kalitesi artar. Kalça ekleminin doğuştan sağlıksız gelişimi ya da sonradan meydana gelen kırık ve çıkıklar, enfeksiyon, kemik erimesi, tümörler varlığında uyluk iç yüzüne yayılan kasıkta ağrı, şişlik, aksayarak yürüme ve eklem hareket kısıtlılığı hastaların sıklıkla karşılaştıkları sorunlardır. Duruş bozukluğu, aksayarak yürüme, bacak uzunluk eşitsizlikleri, eklem hareket kısıtlılığı, uyluk çevresinde ağrı ve hassasiyet, şişlikler incelenmesi gereken durumlardır. Bu tip şikayetleri olan hastalarda erken tanı ve tedavi ile hastanın iyileştirilmesi mümkün olabilmektedir.
Tedavi Alanları
• Çocuklarda Gelişimsel Kalça Çıkığı ve Erişkinlerde Kalça Çıkığı Sekeli
• Kalça Eklemi İçerisinde Oluşan Kıkırdak Sorunları
• Çocukluk ve Erişkin Dönemi Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
• Çocukluk ve Erişkin Dönemde Görülen Kırık ve Çıkıklar
• Çocukluk ve Erişkin Dönemi Kas İskelet Sistemi Tümörleri
• Sporcu Yaralanmaları

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ