İnmemiş Testis

İNMEMİŞ TESTİS


Testislerin doğumda skrotum tabanına inmemiş olması olarak tanımlanır.
Zamanında doğan erkek bebeklerin %3-4’ünde inmemiş testis görülür. Prematürelerde bu oran % 30’a varabilir. Çocukların çoğunda ilk üç ay içinde testis kendiliğinden iner. 3 aylıktan sonra inmemiş testis görülme sıklığı % 0.8’dir. Vakaların çoğunda (%80) inmemiş testis tek taraflıdır.
Karın testisler için tuhaf bir yer gibi görünebilir fakat öyle değildir. Erkeklerde testisler ve dişilerde yumurtalıklar fötüsün karnındaki aynı embriyonik dokudan gelişirler. Yumurtalıklar yerinde kalır. Testislerin gebeliğin sekizinci ayında kasıklara ve oradan penisin tabanındaki skrotal keseye inmesi gerekir. Ancak miadında doğan oğlan çocukların %3-4’ü ve erken doğanların üçte birinde bu olay görülmez. Sonuç inmemiş testistir.
En sık görülen tür (% 44) testisin skrotumda , ancak yüksekte olmasıdır.
Testislerin gezici özellikleri nedeniyle , inip inmediklerini anlamak çok kolay olmayabilir.
Normalde aşırı sıcakta testisler sarkar. Bu spermleri sıcaktan korumak için bir mekanizmadır ve ortam çok soğuk olduğunda ya da ellendiklerinde vücuda geri çekilirler (aşırı soğuk ve yaralanmalara karşı koruyucu olarak ) .
Bazı çocuklarda testisler aşırı duyarlıdır ve vücutta uzun süre saklanırlar. Genellikle sol testis sağdakinden daha aşağıdadır, bu da sağ testisin inmediği izlenimini verebilir (ve bir çok çocuğun endişelenmesine yol açar) .
İnmemiş testisler idrara çıkma sorunu veya ağrı oluşturmazlar ve kendiliğinden inerler.
İnmemiş testislerin tanısı bebek sıcak banyodayken bile her iki testisin skrotumda bulunup bulunmadığına bakılarak koyulabilir.
Bir yaşına gelene kadar 1000 erkek bebekten yalnızca 5 veya 4’ünde testisler inmemiştir.

ÜROLOJİ ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ