Hasta Hakları

Hasta Hakları
1
Hizmetten yararlanma hakkı
2
Bilgi alma hakkı
3
Rıza(onay) hakkı
4
Seçme ve değiştirme hakkı
5
Mahremiyet hakkı
6
Tıptaki yeniliklerden yararlanma hakkı
7
Vakte saygı hakkı
8
Saygınlık görme hakkı
9
Dini vecibelerini yerine getirme hakkı
10
Ziyaret ve refakat hakkı
11
Güvenlik hakkı
12
Şikayet ve dava açma hakkı