SOSYAL SORUMLULUK

Halk Sağlığı Haftasında Hastalarımıza Dağıttığımız El dezenfektanı