Genel

ACİL

ACİL SERVİS İŞLEYİŞİ

Acil hasta bakım hizmeti vermek üzere açılan tüm Acil Servisler acil bir yakınması olduğunu söyleyerek başvuran her hastayı değerlendirmek için gerekli olan personel ve malzemelere sahip olmalıdır. Acil Tıbbi durumu olduğu tespit edilen hastaların stabilizasyonu sağlanmalı, gerekli girişim ve istemlerde bulunulmalı, tedavisi başlanmalı ve hastanın bakımı sonuçlanıncaya kadar en iyi hizmet verilmelidir. Tıbbi acillerin ve akut hastalık ve yaralanmaların özelliği gereği daha önceden planlanmamış olması, birbirinden bağımsız olaylardan meydana gelmesi nedeni ile, acil servislerde günün 24 saati hasta bakımı konusunda yetkili ve deneyimli, acil tıp konusunda eğitim almış hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin bulunması gerekmektedir.

Acil Servis hekim hemşire ve diğer sağlık personelleri tıbbi bakım sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Acil Servis çalışanları, hastane öncesi ve yataklı birimlerdeki diğer sağlık çalışanları ve sosyal hizmetler elemanları ile etkili iş ilişkileri sağlamalı ve bu kişilerle ortaklaşa hizmet vermelidir.
Acil servis, acil tıp konusunda iyi eğitimli ve nitelikli acil tıp hizmeti çalışanları ile istihdam edilmeli ve bu ekibe mutlaka 24 saat hizmet verebilecek olan uzman bir hekim ve sorumlu bir hemşire de dahil edilmelidir.

İdeal olarak acil servislerde 24 saat, haftada 7 gün acil tıp uzmanı hekim bulundurulmalıdır.
Acil servislerdeki hemşirelik hizmetleri sorumlu bir yüksek hemşire tarafından yürütülmelidir.
Acil hasta bakımı hastane öncesi alanda başlar, acil serviste devam eder ve hastanın başka bir doktora devir edilmesi veya taburcu edilmesi ile biter. Acil bir hastanın en iyi bakımı sağlamak için, bu sorumluluğun devri önceden belirlenen bir yaklaşım içinde kurallara uygun ve etkin bir şekilde olmalıdır.

Hastanemizin acil servisi aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır;

1-Dahili muayene ve müdahale odası
2-Cerrahi müdahale odası
3-Serum takma ve enjeksiyon odası
4-Erişkin ve çocuk müşahade odaları

Bu birimlerimizde 7 gün 24 saat hazır bulunan acil hekim,hemşire ve yardımcı personelimizle her türlü dahili ve cerrahi muayene, müdahale, enjeksiyon, serum takma, gözlem altına alınan hastaların yatırılarak takip ve tedavisi, cerrahi müdahale gerektiren her türlü kesi, trafik kazası, iş kazaları, yanıklar vb durumlara tecrübeli acil ekibimiz tarafından anında tıbbi ve cerrahi müdahale hizmeti sunulmaktadır.