Elektroensefalografi (EEG)

EEG Elektroensefalografi
Beynin faaliyetleri sırasında kendiliğinden oluşan, sürekli ritmik elektriksel potansiyeller ile aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış durumda iken biraz daha farklı oluşan elektriksel potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine EEG denir. İdeal olan EEG'nin, hem uyku hem uyanıklılık sırasında kayıt edilmesidir.
Kalp elektrosuna (EKG) benzetilebilir. Bundan farklı olarak çok daha fazla noktadan ve daha uzun süreli çekim yapılır.
EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir.
Yeni doğmuş bebeklerden en son yaşa kadar tüm yaştan hastalara EEG tetkikleri yapılabilinir. EEG sırasında sadece beyin elektriksel aktivitesinin dalgalar şeklinde kaydı yapılır.
Doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında beyinin gelişmesine paralel olarak beyinin biyoelektrik organizasyonu(beynin bioelektrik fizyolojisi) da değişmekte ve 14-16 yaşlarında yetişkin EEG trasesi oluşmaktadır.
EEG ÇEKİLMESİNDE Kİ AMAÇ:
EEG ile sorunun merkezi beyinden mi yoksa beyin kabuğundan kaynaklandığını görebiliyor. EEG beyin lezyonlarının, tümörlerinin, infaktüslerinin, enfeksiyonlarının, ve epileptik aktivitenin, psikozların , beyin ölümünün ve beynin elektriksel aktivitesini bozan her türlü hastalığın tanısında kullanılabilir. Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verilecek olan inceleme yöntemi EEG'dir.
EEG KİMLERE ÇEKİLİR: Yeni doğan dahil her yaşta insana EEG çekilebilir. EEG beyine zarar vermez.
EEG ZARARLI MI? RADYASYON İÇERİYOR MU?
EEG sırasında sadece beynin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez. EEG tamamen zararsız bir inceleme yöntemidir.
EEG nin zararı yoktur, her yaşta insana EEG çekilebilir.
EEG de radyasyon etkisi yoktur,
Elektroensefalografi ( EEG ); hastanın yaşı, uyku-uyanıklık durumu, ilaç alıp-almadığı, gerginliği, hastanın tokluk veya açlık durumu, gözlerinin açık olup olmadığı , duysal uyaranlar, beyin hastalıkları, droglar ve vücuttaki kimyasal oluşumlara bağlı olarak değişimler gösterebilir.

NÖROLOJİ ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ