Ekokardiyografi ( EKO ) Nedir ?

Ekokardiyografi ( EKO ) Nedir ?

Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasound-ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir. Ultrasondan ( ses ötesi dalgalar ) yararlanılır. Ultrason dalgaları , insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000-20.000 titreşim/sn.).
Ses dalgaları , tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir.
Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından , kapakçıklardan alete geri gönderir.
Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar programı yardımı ile resme çevrilir ve bu görüntüler monitörden izlendiği gibi özel kağıdına bastırılabilir.

Eko, girişimsel olmayan kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve bir çok kalp hastalığında tanı koydurucu olan bir tetkiktir.
Eko ile ; Kalp kapak hastalıkları, Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı , Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı Kalp içi basınçlar, kalp büyümesi , kalp yetersizliği Kalp kapağı ameliyatı olmuş hastalarda protez kapak fonksiyonlarının ölçülmesi Felç geçirenlerde kalp kökenli pıhtı araştırması Romatizmal kapak hastalığına bağlı olan kalp kapak problemleri Kalp kapaklarının romatizmal dışı hastalıklarını (kalınlaşma, daralma, yetersizlik, kan sızdırması) Kalp kasında kalınlaşmanın araştırması (tansiyona bağlı veya doğuştan) Akciğere giden damardaki basıncın ölçümü (pulmoner hipertansiyon tespiti) Kalp deliklerinin tespiti , Kalp tümörlerinin tespiti Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması, Aort damarlarındaki patolojik değişimler ( anevrizma-balonlaşma ve yırtılma ) Kalp romatizması , kapak hastalıkları , kalp yetersizliği , kalp krizi , doğumsal kalp hastalıkları gibi konularda eko çekimi faydalıdır.

Özellikle kalbin kapak ve duvar hareketleri hakkında önemli bilgiler verir.
Boya , radyoaktif madde , iğne kullanılmaz , Ağrısızdır ve hasta için zararlı değildir.
Bazı kişilerde eko görüntüleri kişinin yapısından dolayı yeterli görüntüler elde edilmeyebilir.

KARDİYOLOJİ ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ