KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

Afiyet Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.
Hastalarımızın, sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak da temel hedefimizdir.
 
Hizmetimizi, sunarken en küçük ayrıntıda bile hastalarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayarak ve çözüm önerilerimizi onların gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde ortaya koymaktayız.
 
En önemli başarı, göstergelerimizden biri hasta memnuniyetidir. Hastalarımızın memnuniyetini büyük bir titizlikle dikkate almakta ve bunları hizmetimizi daha çok geliştirmekte kullanmaktayız.

ÖZEL AFİYET HASTANESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Biriminde SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanmaktadır.

• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
• Öz değerlendirmeleri yönetir.
• Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
• Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları
• (anket uygulamaları,
• anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.
) yönetir.
• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlanır.
• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kalite Bölüm Sorumlularının görevleri

• Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
• Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.

DEĞERLER

• Çağdaş dünya standartlarını uygular, hatasız hizmet sunabileceğimiz bir sistem içinde çalışırız.
• Çalışanlarımıza mutlu ve gurur duyacakları bir ortam sağlar, aidiyet duygusu oluştururuz.
• Teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden, kullanan, yurt içi ve dışında deneyim kazanmış doktorlar ile çalışırız.
• Verdiğimiz hizmetin kalitesini, hastalarımızın memnuniyetini, öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek sürekli kendimizi geliştiririz.
• Açık iletişim, takım ruhu, koordinasyon, doğru yönlendirme ve motivasyon hasta odaklı organizasyonumuzun temelidir.

SKS ÇERÇEVESİNDE BELİRLENEN KOMİTELER/EKİPLER

Hastanemizde SKS Standartları Gereği Bulunan Komiteler Şunlardır:

• Hasta Güvenliği Komitesi
• Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi 
• Eğitim Komitesi
• Tesis Güvenliği Komitesi
• Enfeksiyon Kontrol Komitesi
• Transfüzyon Komitesi
• Radyasyon Güvenliği Komitesi
• Temizlik Hizmetleri Komitesi
• Akılcı İlaç Ve İlaç Güvenliği Komitesi

Ayrıca Hastanemizde Bulunan Ekipler Vardır.

• Hastane Acil Durum Ve Afet Yönetim Ekibi
• Bina Turu Ekibi
• Öz Değerlendirme Ekibi
• Hastane Risk Değerlendirme Ekibi
• Hasta/Hasta Yakınları Şikayet Ve Anket Değerlendirme Ekibi
• Çalışan Görüş-Öneri-Şikayet Ve Anket Değerlendirme Ekibi
• Organ Bağışı Ekibi
• Bölüm Bazlı Ve Klinik Kalite İyileştirme Değerlendirme Ekibi
• Antibiyotik Kontrol Ekibi
• Nutrisyon Destek Ekibi
• Beyaz Kod Ekibi
• Mavi Kod Ekibi
• Pembe Kod Ekibi
• Kırmızı Kod Ekibi
• Arama - Kurtarma Ekibi
• İlk Yardım Ekibi
• Söndürme Ekibi
• Koruma Ekibi
• KBRN Ekibi

SKS BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

 

Organizasyon Şeması