KALİTE POLİTİKAMIZ

ÖZEL AFİYET HASTANESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Biriminde SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanmaktadır.

• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
• Öz değerlendirmeleri yönetir.
• Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
• Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları
• (anket uygulamaları,
• anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.
) yönetir.
• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlanır.
• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kalite Bölüm Sorumlularının görevleri

• Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
• Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.

DEĞERLER

• Çağdaş dünya standartlarını uygular, hatasız hizmet sunabileceğimiz bir sistem içinde çalışırız.
• Çalışanlarımıza mutlu ve gurur duyacakları bir ortam sağlar, aidiyet duygusu oluştururuz.
• Teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden, kullanan, yurt içi ve dışında deneyim kazanmış doktorlar ile çalışırız.
• Verdiğimiz hizmetin kalitesini, hastalarımızın memnuniyetini, öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek sürekli kendimizi geliştiririz.
• Açık iletişim, takım ruhu, koordinasyon, doğru yönlendirme ve motivasyon hasta odaklı organizasyonumuzun temelidir.

SKS ÇERÇEVESİNDE BELİRLENEN KOMİTELER/EKİPLER

Hastanemizde SKS Standartları Gereği Bulunan Komiteler Şunlardır:

• Hasta Güvenliği Komitesi
• Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi 
• Eğitim Komitesi
• Tesis Güvenliği Komitesi
• Enfeksiyon Kontrol Komitesi
• Transfüzyon Komitesi
• Radyasyon Güvenliği Komitesi
• Temizlik Hizmetleri Komitesi
• Akılcı İlaç Ve İlaç Güvenliği Komitesi

Ayrıca Hastanemizde Bulunan Ekipler Vardır.

• Hastane Acil Durum Ve Afet Yönetim Ekibi
• Bina Turu Ekibi
• Öz Değerlendirme Ekibi
• Hastane Risk Değerlendirme Ekibi
• Hasta/Hasta Yakınları Şikayet Ve Anket Değerlendirme Ekibi
• Çalışan Görüş-Öneri-Şikayet Ve Anket Değerlendirme Ekibi
• Organ Bağışı Ekibi
• Bölüm Bazlı Ve Klinik Kalite İyileştirme Değerlendirme Ekibi
• Antibiyotik Kontrol Ekibi
• Nutrisyon Destek Ekibi
• Beyaz Kod Ekibi
• Mavi Kod Ekibi
• Pembe Kod Ekibi
• Kırmızı Kod Ekibi
• Arama - Kurtarma Ekibi
• İlk Yardım Ekibi
• Söndürme Ekibi
• Koruma Ekibi
• KBRN Ekibi

SKS BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Organizasyon Şeması

 

Kalite Yönetimine İlişkin Dikey ve Yatay Hiyerarşik Yapısı